Visiontir Multispectral Vision Technology

Visiontir Multispectral Vision Technology

Datos de contacto

Dirección: Calle Frederick Terman, 3

Edificio: Centro de Formación e Incubación

Telf.: +34 951 769884

info@visiontir.com

Web: http://www.visiontir.com

Sector: Electrónica

Desarrollo de sistemas de visión multiespectral.

Edficio